Seguretat

La firma britànica de certificació Lloyd’s Register Quality Assurance Limited ens va atorgar la norma  ISO 45001:2018, pel Sistema de Gestió de la Salut i la Seguretat Laboral. A més, a Rubau Tarrés conscients de la importància de la prevenció, i amb l'objectiu de reduir els accidents laborals en un sector marcat per un important índex de sinistralitat laboral, tenim concertada amb QUIRÓN PREVENCIÓN la realització de l'activitat preventiva i formativa de tot el personal, en tots els àmbits de l'empresa: processos constructius, manipulació de matèries primeres, i utilització de maquinària.