Conservacions

Obres de conservació i senyalització 554 km. carreteres a la demarcació de Girona

  • Promotor: GENCAT - PTOP
  • Import obres: 9.325.558,68
  • Període d'execució: 2014-2017