Manteniment

Pernils del Llémena (Sant Esteve de Llémena)

Instal·lació d'exutoris amb coberta, amb central de comandament i cortines de sectorització de fums.

  • Promotor: PERNILS DEL LLÉMENA
  • Any d'actuació: 2015 

Embotits Collell (Les Preses)

Canvi integral de la coberta de 16.000 metres quadrats amb impermeabilització nova i canvi de claraboies.

  • Promotor: EMBOTITS COLLELL
  • Any d’actuació: 2014-15

Naus logístiques a Santa Oliva (Tarragona)

Nau de 36.000 metres quadrats. Revisió i actualització del sistema de prevenció i detecció d’incendis. Millora dels sistemes de protecció de mitja tensió (25.000 v).

  • Any d’actuació: 2014-15

Naus logístiques a Almansa (Albacete)

Nau de 38.000 metres quadrats. Revisió i actualització del sistema de prevenció i detecció d’incendis. Revisió i actualització de grups de fred (evaporadors, càrregues de gas, etc.)

  • Any d’actuació: 2014-15