Obres en concessió

Mercat municipal d'Olot

  • Promotor: Ajuntament d’Olot i Rubau Tarrés, SAU
  • Projecte: Land Urbanisme i Projectes, SLP

Aparcament subterrani a Olot

Execució i concessió d'aparcament subterrani i zones blaves a Olot

  • Promotor: AJUNTAMENT D'OLOT
  • Import obres: 5.580.000,00€
  • Termini execució: 2008-2010