Projectes

Urbanització carretera de Cartellà

Urbanització carretera de Cartellà

 • Promotor: AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
 • Import obres: 778.928 €
 • Període execució: 2009-2010

Carretera de Ventalló a Vilarubau

Carretera de Ventalló a Vilarubau.

 • Promotor: AJUNTAMENT DE VENTALLÓ
 • Import obres: 216.798 €
 • Període execució: 2010

Urbanització de les Hortes del Güell a Girona

Urbanització de les Hortes del Güell a Girona

 • Promotor: Junta de Compensació del Sector Hortes del Güell
 • Import Obres: 3.839.409 €
 • Període execució: 2007-2010

Pas inferior a la Urbanització La Barricona, a Ripoll

 • Promotor: AJUNTAMENT DE RIPOLL
 • Import obres: 1.168.582,00€
 • Període execució: 2005-2006

Aparcament subterrani a Olot

Execució i concessió d'aparcament subterrani i zones blaves a Olot

 • Promotor: AJUNTAMENT D'OLOT
 • Import obres: 5.580.000,00€
 • Termini execució: 2008-2010

Urbanització i rehabilitació de carrers a Port de la Selva

Urbanització i rehabilitació dels carrers del nucli històric i connexions al Front Marítim.

 • Promotor: AJUNTAMENT DE PORT DE LA SELVA
 • Import obres: 1.196.101 €
 • Període execució: 2011-2014

Reforma interior de l'edifici Bisbe Cartanyà de Girona

 • Promotor: BISBAT DE GIRONA
 • Import obres: 1.958.839,32€
 • Any execució: 2007

Construcció d'un centre comercial a Llançà

 • Promotor: VALVI ALIMENTACIO, SL
 • Import obres: 1.313.435,77€
 • Any execució: 2006

Edifici de 14 pisos amb local comercial al passeig d'Olot de Girona

 • Promotor: DESARROLLOS IMMOBILIARIOS ARTAL, SA
 • Import obra: 1.187.614,20€
 • Any execució: 2007

Arranjament del tram IV del riu Ridaura a Platja d'Aro

 • Promotor: Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
 • Import obres: 6.887.098,45€
 • Període execució: 2007-2010