Projectes

Tornar a Projectes

Construcció d'una EDAR i aportació de cabals de l'EDAR al llit de la riera del rec del Molí a l'Escala

  • Promotor: Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
  • Import obres: 18.272.865,20€
  • Període execució: 2007-2009