Obres hidràuliques

Arranjament del tram IV del riu Ridaura a Platja d'Aro

  • Promotor: Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
  • Import obres: 6.887.098,45€
  • Període execució: 2007-2010

Construcció d'una ETAP d'abastament d'aigua potable a la Bisbal d'Empordà

  • Promotor: Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
  • Import obres: 5.738.919,33€
  • Any execució: 2008

Construcció d'una EDAR i aportació de cabals de l'EDAR al llit de la riera del rec del Molí a l'Escala

  • Promotor: Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
  • Import obres: 18.272.865,20€
  • Període execució: 2007-2009