Àrees de negoci

1- Obra pública i enginyeria civil

 • Treballs d'enginyeria civil
 • Carreteres
 • Urbanitzacions 
 • Estacions depuradores d'aigua residual (EDAR) 
 • Ports 
 • Ponts

2- Edificació

 • Residencial
 • Industrial
 • Actuacions amb l'Administració pública

3- Manteniment

 • Realització de tot tipus de serveis de manteniment integral de conservació de béns i inmobles.
 • Edificis, carreteres i vials, xarxes d'aigua i clavegueram, estacions depuradores, mobiliari urbà, parcs i jardins, monuments i edificis singulars.
 • Manteniment integral i conservació d'equips i instal·lacions, de serveis administratius, d'actuacions antiincendis, de neteja, de transport, de tractament de residus i deixalles.

4- Obres en concessió

 • Mercats municipals 
 • Zones blaves 
 • Aparcaments per a vehicles

5- Conservació de carreteres

 • Conservació semiintegral de carreteres